TØRIS

DRY ICE TECHNOLOGY LÆGGER STOR VÆGT PÅ KVALITET, SIKKERHED OG MILJØ.

Vi blæser med tryk på 2-15 bar, hvor tørispillerne fordamper i samme øjeblik, de rammer overfladen. I modsætning til de mere traditionelle rensningsmetoder er der ikke noget restprodukt, men kun det afstrippede materiale. Desuden afsættes der ingen fugt, hvorfor vi også kan rense mere sarte emner såsom finmekaniske og –elektroniske dele. Og da vi anvender flere forskellige slags dyser og tørispiller, vil det oftest være muligt at isblæse på stedet. Derved undgår man tidskrævende og kostbar afmontering, forsendelse og atter montering. Det betyder også, at der ikke er omkostninger til bortskaffelse af blæsemiddel og opløsningsmidler, og det rengjorte emne kan tages i brug med det samme.

Tørisblæsning fjerner effektivt belægninger som plastic, maling, lim, olie, slibemidler, sod m.m. og efterlader intet affaldsprodukt fra selve rensningsprocessen.

Derfor er tørisblæsning den reneste, mest miljøvenlige og oftest den eneste mulige løsning.

Undgå kostbar afmontering og forsendelse og vælg effektiv og besparende rensning på stedet.

Processen

Tøris er meget koldt og skal anvendes med forsigtighed. Husk altid at bruge handsker, da direkte kontakt kan give frostskader på huden.

Tøris må aldrig bruges i drinks, da der er risiko for at tøris sluges. Det kan medføre skader i mund og spiserør.

Husk altid at opbevare tørisen i et ventileret område. Tøris består af CO2 som kan forårsage kvælning ved større koncentration. Husk at det også gælder

ved transport af tøris i bil eller anden transport.

Husk altid at give tørisen mulighed for at “dampe af”. Tørisen udvider sig ca. 800 gange og kan medføre eksplosion, hvis der ikke er mulighed for afdampning.

Youtube og andre medier er fulde af situationer, hvor man har brugt tøris til “tøris bomber”. Det er livsfarligt og vi opfordrer på det kraftigste aldrig at gøre sådanne forsøg med tøris.

Husk altid at holde det væk fra børns rækkevidde. Ordet IS er magisk og børn er ligeglade med om det er tørt eller blødt.

Indkøbskurv