LAVA som afrensingsmetode

LAVABLÆSNING MULIGGØR AFRENSNING AF NÆSTEN ALLE OVERFLADETYPER

Blæsning med lavapulver er en praktisk og effektiv afrensemetode, der ikke beskadiger de overflader der lavablæses. Som ved andre blæsninger er der tale om et pulver, der blæses mod en overflade, for på den måde at opnå en afrensende effekt. Blæsning med lavapulver kræver ikke vand og ikke de samme mængder pulver som ved andre blæsningsmetoder.

Lavablæsning kan bl.a bruges til facader, antikke møbler, glasfiberplade, motorcykler og biler.

Pimpsten er en vulkansk aske, der dannes, når lava er gennemsyret af gasbobler. Lava har lignende egenskaber og kemisk sammensætning som glas, hvilket gør det meget slibende. I modsætning til glas, er pimpsten i pulveriseret form dog et blødere slibende middel. 

Når der bruges lavapulver, blandes pulveret ofte sammen med tøris for at opnå en større rensningseffekt. Lavapulveret blæses mod den udvalgte overflade og renser overfladen. Metoden har store miljø og omkostningsmæssige fordele, idet man kan bruge helt ned til 8-10 kg lavapulver pr. time. Det er en langt mindre mængde råmateriale end ved f. eks. sandblæsning, og det betyder, at mængden af pulver, der skal bortskaffes efter afrensningen, er betydelig mindre.

“Den afrensede overflade fremstår næsten som ny efter en lavablæsning.” 

 

Lavablæsning har også den fordel, at der i blæsningsprocessen ikke bruges nogen former for vand. Fraværet af vand fjerner risikoen for vandskader og frostskader, og overfladen er derfor helt tør efter afrensning. Tørismængden og mængden af lavapulver kan justeres alt efter hvilken overflade, det drejer sig om. Afrensningsmetoden er yderst skånsom, og muliggør afrensning af næsten alle overfladetyper.

Fordele ved lavblæsning

 • Kræver ikke vand
 • Kræver ikke nær så meget pulver som andre blæsningsmetoder
 • Naturprodukt som skåner miljøet
 • Omkostningsbesparende
 • Særlig velegnet til sarte elementer (f.eks aluminium) 
 • Mindre restaffald end ved andre metoder

 

Metoden kan bl.a. bruges til facader, hvor alt fra murværk og pudsede facader til træfacader og konstruktioner kan renses. Derudover kan man lavablæse antikke møbler, som skånsomt fjerner lak, maling og sodskader. Ydermer kan metoden benyttes til rensning af motorcykeldele og til at fjerne både maling og rust fra biler..

Vi kan også rense disse overflader:

 • Rustfrit stål – Svejseslag, belægninger, fedt og korrosion.
 • Sort stål – Fjerner korrosion, maling og svejseslagge.
 • Træ – Fjerner maling, affedtning og sodskader.
 • Beton og væg – Fjerner maling, gips, graffiti og korrosion.
 • Renovering af beton – Fjerner korrosion på jern.
 • Efter brand – Fremragende til rengøring efter brand.
 • Industri – Al slags snavs kan fjernes.
Indkøbskurv