ERHVERV & B2B

DRY ICE TECHNOLOGY LÆGGER STOR VÆGT PÅ KVALITET, SIKKERHED OG MILJØ.

Tøris er kuldioxid i fast form som piller eller blokke i forskellige størrelser alt efter formål. Tøris har en temperatur på cirka -79 C ved atmosfærisk tryk.

Tøris er lugtfri, giftfri og ikke brændbar.

Tøris anvendes blandt andet i fødevareindustrien samt til tørisrengøring/rens.

Det er en revolutionerende rensemetode, hvor man i stedet for traditionelle som sand, glas, plast, stål og lignende anvender tøris i form af piller.

Processen efterlader ikke andet affald end det som afrenses da tørisen når den rammer overfladen bliver en gas igen, hvilket også er en stor fordel i forhold til de traditionelle blæsemidler hvor der skal påregnes væsentlige ressourcer til oprydning og eventuelt deponeringsafgifter.

Tørisblæsning er en hel tør metode der ikke afgiver fugt og kan derfor bruges på el motorer og elektriske kredsløb.

Når tørispillerne med lydens hastighed rammer en overflade, løsnes og sprækker belægningen/skidtet. Derved trænger tørisen ind bag belægningen og fordamper øjeblikkeligt, hvilket giver en volumenforøgelse af tørisen på cirka 700 gange. Det er den eksplosionseffekt der løfter belægningen/skidtet fra overfladen.

Da tørisblæsning er tør og ikke slibende, kan der foretages afrensning på alle typer overflader uden påvirkning af denne overflade.

Samlet er tørisblæsning en miljøvenlig, effektiv, udgiftsbesparende og hurtig rensemetode.

Kør pilen hen over billederne for at se før og efter afrensning.

Indkøbskurv