• slide3
  • slide2
  • slide5
  • slide4
  • slide1

Tøris

Vi blæser med tryk på 2-15 bar, hvor tørispillerne fordamper i samme øjeblik, de rammer overfladen. I modsætning til de mere traditionelle rensningsmetoder er der ikke noget restprodukt, men kun det afstrippede materiale. Desuden afsættes der ingen fugt, hvorfor vi også kan rense mere sarte emner såsom finmekaniske og –elektroniske dele. Og da vi anvender flere forskellige slags dyser og tørispiller, vil det oftest være muligt at isblæse på stedet. Derved undgår man tidskrævende og kostbar afmontering, forsendelse og atter montering. Det betyder også, at der ikke er omkostninger til bortskaffelse af blæsemiddel og opløsningsmidler, og det rengjorte emne kan tages i brug med det samme.

Tørisblæsning fjerner effektivt belægninger som plastic, maling, lim, olie, slibemidler, sod m.m. og efterlader intet affaldsprodukt fra selve rensningsprocessen.

Derfor er tørisblæsning den reneste, mest miljøvenlige og oftest den eneste mulige løsning.

Undgå kostbar afmontering og forsendelse og vælg effektiv og besparende rensning på stedet.