• slide3
  • slide5
  • slide4
  • slide1
  • slide2

Lava

BRUG AF LAVAPULVER SOM AFRENSNINGSMETODE

Blæsning med lavapulver er en praktisk og effektiv afrensemetode, der ikke beskadiger de overflader der lavablæses. Som ved andre blæsninger er der tale om et pulver, der blæses mod en overflade, for på den måde at opnå en afrensende effekt. Blæsning med lavapulver kræver ikke vand og ikke de samme mængder pulver som ved andre blæsningsmetoder.

Brug af lavapulver som afrensningsmetode

Når der bruges lavapulver, blandes pulveret ofte sammen med tøris for at opnå en større afrensningseffekt. Lavapulveret blæses mod den udvalgte overflade og renser overfladen. Metoden har store miljø og omkostningsmæssige fordele, idet man kan bruge helt ned til 8-10 kg lavapulver pr. time. Det er en langt mindre mængde råmateriale end ved fx sandblæsning, og det betyder, at mængden af pulver, der skal bortskaffes efter afrensningen, er betydelig mindre.

lavablæsning muliggør afrensning af næsten alle overfladetyper

Lavablæsning har også den fordel, at der i blæsningsprocessen ikke bruges nogen former for vand. Fraværet af vand fjerner risikoen for vandskader og frostskader, og overfladen er derfor helt tør efter afrensning. Tørismængden og mængden af lavapulver kan justeres alt efter hvilken overflade, det drejer sig om. Afrensningsmetoden er yderst skånsom, og muliggør afrensning af næsten alle overfladetyper.

Den afrensede overflade fremstår næsten som ny efter en lavablæsning. Lavablæsning er en miljørigtig og yderst skånsom rensemetode, og lavapulveret er desuden EU miljøgodkendt.